Test alert message!

CMT Desinfection wipes - Biocide 14019N

- goedgekeurd voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgereik, oppervlakken of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier, na uitdamping, zonder naspoelen.

Wettelijke gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacterien (exclusief bacteriesporen en mycobacterien), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakken en materialen (tot ca. 0,5 vierkante meter) in:
- Grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelen sector
- Dieren artspraktijken
- Wellness sector
- Laboratoria
- Cleanrooms
- Ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Samenstelling
Werkzame stof: Ethanol 80%

Gebruik
De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken en materialen (tot ca. 0,5 vierkante meter) die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. 

Te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen en het oppervlak drogen met disposable papier. Het de desinfecteren droge oppervlak bevochtigen met het CMT Desinfection wipes doekje door al wrijvend enige druk op het doekje uit te oefenen. Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Voor optimale desinfectie en ter voorkoming van kruisbesmetting elk doekje slechts 1 keer gebruiken. Na behandeling de oppervlak aan de lucht laten drogen. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekje na uitdroging niet gebruiken.

Verpakking na elk gebruik hermetisch afsluiten.

Niet gebruiken bij
Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn.

Bijzondere gevaren
H225 Licht ontvlampbare stoffen en damp
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - niet roken
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Veiligheidsaanbevelingen
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
Koel bewaren.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder