Test alert message!

De Levensboom Lavendelvelden
Ruikt naar de typische geur van de Franse Provence, rijen bloeiende geurige paarse lavendel met hier en daar een olijfboom en de huis van geel zandsteen met groene luiken. 
Of denk aan de lavendelhegjes om uw borders in de tuin. Met een unieke combinatie van Franse en Bulgaarse lavendels voor de beste geurbeleving.

Samenstelling
Lavendel angustifolia, Lavendel haute, Lavendel CO2-se

Gebruik
Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur.

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodleijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogletsel. 
Kan een allergische reactie opwekken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van vonken/open vuur - niet roken.
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
GEEN braken opwekken.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder