Test alert message!

De levensboom Vaarwel
Een ideaal uitgeleide voor de ziel en hulpmiddel voor naasten en zorgenden met kalmerende neroli en nardus, verfrissende munt en sterk uitnodigend zuiverende jeneverbes en salie. Voor een waardig vaarwel en een nieuw begin, ook voor de achterblijvenden.
Verfrist en schept een licht kruidige en heldere atmosfeer.

Compositie van 100% natuurzuivere essentiële olie

Ingredienten
Juniperus communis bes, Salvia officinalis, Nardostacys jatamansi, Mentha piperite, Foenicum vulgare var. Dulce, Citrus aurantium var. Amara

Gebruik
Op een tissue, zakdoek of geursteentje, aromalampje of Aromapatch enkele druppels naar voorkeur. 
Of via een Arominhaler: druppel 20-22 druppels in een maatbekertje of medicijncupje. Hou het enigszins schuin en zet de filter van de Arominhaler erin. Deze zuigt de olie snel op. De filter in het hulsje laten vallen, dopje goed vastklemmen- etiketje erop = klaar.

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
GEEN Braken opwekken.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder