Test alert message!
Bali Gel / Lotus Amandel Gel

Wasmiddel voor de witte was.
Geniet van de nieuwe geursensatie van Frisse Reus Aromatherapie. Verwen jouw was met de heerlijke geur van Lotus en Witte Lelie en beleef de langdurige frisheid. Frisse Reus bevat de vertrouwde reuzenwaskracht, voor extra veel schone was.

Ingrediënten
(Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):
5 -< 15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen
< 5%: zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten
Bevat ook: enzymen, parfums, hexyl cinnamal, conserveringsmiddelen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, optische witmiddelen.

Waarschuwing
• Buiten bereik van kinderen bewaren
• Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water
Bevat Methylisothiazolinone. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Fabrikant
Henkel Nederland
Postbus 2100
3430 CM Nieuwegein

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder