Test alert message!

HG cotto was naturel (product 82) is een beschermende en eenvoudig aan te brengen was voor alle soorten cottovloeren. Dit unieke product verdiept de kleur van de tegel, waardoor het authentieke karakter van de cottovloer wordt versterkt. Tevens geeft het de tegel een warme, rustieke zijdeglans en plakt of kleeft deze was niet. 1 liter is goed tot wel 40m2 vloeroppervlak.

Samenstelling
Bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30%
aromatische koolwaterstoffen 5-15%
Bevat: Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde
zware EINECS: 265-185-4.

Gebruik
1) De ondergrond moet volledig schoon, vet en stofvrij zijn.
Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG cottovloeren behandelmatrix op de zijkant van de fles.
2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig
uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans
4 – 6 weken droogtijd.
3) Bestaande, nog poreuze, vloeren moeten na het reinigen
goed droog zijn. De vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product wel al minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn.
4) Poreuze vloeren vooraf behandelen met HG "tegel impregnerende beschermer" (HG product 13).
5) Goed schudden voor gebruik en vervolgens de was op kamertemperatuur dun opbrengen met behulp van een wasverdeler en gelijkmatig over het oppervlak verdelen.
6) Oppoetsen met een niet-pluizende doek, maar nog makkelijker is om hiervoor een elektrische (parket)boen/ poetsmachine te gebruiken.

Waarschuwingen
• Ontvlambare vloeistof en damp.
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Inademing van damp vermijden.
• Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
• NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• GEEN braken opwekken.
• Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder