Test alert message!

HG terrastegel reiniger is een sterk geconcentreerde reiniger die speciaal is ontwikkeld voor het reinigen van vuile, grauwe grindtegels en betontegels.

Samenstelling
bevat o.a.: anionogene en niet ionogene oppervlakteactieve stoffen,
fosfaten, fosfonaten < 5%
Bevat: kaliumhydroxide EINECS; 215-181-3

Gebruik
Maak de tegels goed nat en vergeet vooral de voegen niet. Veeg de plassen weg. Vermeng de inhoud van de fles met 4 liter water in een bak waar een bezem inpast, bijvoorbeeld een afwasbakje. Doop de bezem in de bak en breng de vloeistof al schrobbend aan. Laat de vloeistof nu eerst enkele minuten inwerken. Dan nog even naschrobben en vóórdat de vloeistof opdroogt de tegels grondig met water afspuiten. Hierna kan eventueel HG terrastegel vernieuwer worden toegepast. Uw tegels krijgen, dankzij dit zeer krachtige en zelfwerkende middel, hun sprankeling en oorspronkelijke kleuren terug en worden zo weer als nieuw.

Fabrikant
HG International b.v. 
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Gevaar

H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. p102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. p301+P330+P331- NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat kaliumhydroxide EINECS; 215-181-3.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder