Test alert message!

HG parket glansreiniger (product 53) is een heerlijk fris ruikende en geconcentreerde dweilreiniger. De parketreiniger is te gebruiken op zowel gelakt parket als parketvloeren behandeld met de HG parket beschermfilms (HG producten 51 en 52). Na deze behandeling zien parketvloeren er weer uit als nieuw!

- Fris ruikende en geconcentreerde dweilreiniger
- Voor regelmatig reinigen met glansherstel
- Voor zowel gelakt parket als parketvloeren behandeld met HG parket beschermfilm met glans
- Goed voor 20 dweilbeurten

Samenstelling
bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten < 5%
conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; Parfums

Gebruik
Voor regelmatige reiniging:
Los 50 ml (een half kopje) op in een halve emmer (5L) lauw water. Vervolgens de vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig goed 
uitspoelen in de gemaakte oplossing. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen.

Bij sterke vervuiling of voor het verwijderen van het glanslaagje van dit product:
Zie de HG parketvloeren behandelmatrix op de zijkant van de fles

Waarschuwing
H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
EUH208- Bevat triisobutylfosfaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder