Test alert message!

HG "staalpolish" reinigt, beschermt en geeft glans in één behandeling. Door de
beschermende werking wordt tevens snelle hervervuiling voorkomen. Daarnaast is
HG "staalpolish" ook nog eens zacht voor de huid.

Samenstelling
bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen 5-15%, alifatische koolwaterstoffen < 5%, conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

Gebruik
Schudden voor gebruik. Een beetje HG "staalpolish" op een vochtig doekje doen en het voorwerp of de ondergrond stevig inwrijven. In één richting wrijven omdat het product een polijstende werking heeft. Met een uitgespoeld doekje het oppervlak afnemen en met een droge schone doek opwrijven. Bij een lichte aanslag of verontreiniging kan HG  "staalpolish" ook met een vochtige spons worden ingewreven en aansluitend met een natte schone doek
worden afgenomen

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Het mengsel bestaat voor 1,16% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is.

Waarschuwing
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder