Test alert message!

HG terrastegel vernieuwer verwijdert eenvoudig atmosferische vervuilingen op grindtegels en terrastegels. Deze tegels worden weer als nieuw door dit krachtige en zelfreinigende product. Het product hoeft alleen aangebracht te worden en doet dan zijn werk volledig vanzelf.

Ingredienten
bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%, parfums
Bevat: natriumhydroxide; EINECS 215185-5

Gebruik
Gebruik HG "terrastegel vernieuwer" bij droog weer en verwijder eerst zoveel mogelijk al het losse vuil met behulp van een bezem. Giet vervolgens de HG  "terrastegel vernieuwer" onverdund in een verfrollerbak en breng het aan op het te behandelen oppervlak met behulp van een grote vachtroller. Daarna HG  "terrastegel vernieuwer" gewoon laten inwerken en
opdrogen, dus niet naspoelen met water!

Waarschuwingen
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Zeer giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Vormt giftig gas in contact met zuren.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder