Test alert message!

HG Verf kracht afbijter
HG "verf kracht afbijter" is een extra sterke en supersnelwerkende verfafbijt, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige 2 componenten-, oplosmiddelen- en watergedragen verven en lakken op basis van epoxy, polyurethaan, alkyd en acrylaat. Ook geschikt voor het verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te verwijderen, waslagen. HG  "verf kracht afbijter" bevat niet de zwaar milieubelastende grondstoffen methyleenchloride en methanol maar werkt, ondanks dat, veel beter en sneller dan producten die deze grondstoffen wel bevatten. HG  "verf kracht afbijter" is biologisch afbreekbaar en kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. hout, metaal, glas, polyester en beton) toegepast worden.

Gebruik
Breng met een kwast een volle laag HG "verf kracht afbijter" gelijkmatig aan op de te verwijderen verflaag. De verweekte verflaag laat zich eenvoudig na ±  5 à 15 minuten met een driehoekschraper of plamuurmes van de ondergrond afsteken. Indien het gewenste resultaat niet direct bereikt wordt, de behandeling herhalen. HG "verf kracht afbijter" niet laten indrogen. Na het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig met heet water nawassen of met hogedrukreiniger afspuiten en goed laten drogen. Het gebruikte gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Verbruik: 750 ml is voldoende voor maximaal 2 m2 afhankelijk van de ondergrond, ouderdom en dikte van de verflaag.

Waarschuwingen
H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. 
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P233- In goed gesloten verpakking bewaren. 
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder