Test alert message!

HG verven zonder schuren concentraat maakt verfwerk en onbehandelde oppervlakken die nog geschilderd moeten worden super schoon en vetvrij. Hierdoor is schuren niet meer nodig en kan er direct met schilderen begonnen worden. Daarnaast is het product ook geschikt om verontreinigd verfwerk razendsnel te ontdoen van bijvoorbeeld nicotine aanslag of atmosferische vervuiling. Dit product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. HG verven zonder schuren is ook verkrijgbaar in een kant & klaar variant. Ideaal voor kleine klusjes.

Samenstelling
Bevat o.a.: anionogene oppervlakte actieve stoffen 5-15%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten < 5%
conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol; parfums

Gebruik
Reiniging voor overschilderbaar maken van ondergrond:
1) HG "verven zonder schuren" 1:10 verdunnen met water.
2) De oplossing aanbrengen met schuursponsje of sanitairspons en een paar
minuten laten inwerken.
3) Afnemen met ruim water.
4) Ondergrond goed laten drogen of droog maken met een schone doek of
zeem, voordat begonnen wordt met het overschilderen van de ondergrond.
Alleen reinigen:
1) HG "verven zonder schuren" afhankelijk van de vervuiling 1:10 (sterke vervuiling) tot 1:100 (lichte vervuiling) verdunnen met water.
2) De oplossing aanbrengen met een normale spons en even laten inwerken.
3) Afnemen met ruim water.
4) Oppervlak laten drogen of droog maken met schone doek of zeem.

Waarschuwingen
H226- Ontvlambare vloeistof en damp. 
H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. 
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. 
P233- In goed gesloten verpakking bewaren. 
P280- Draag oogbescherming. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
Bevat: Isotridecanol, ethoxylated EINECS:500-241-6

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder