Test alert message!

HG vloeibare was naturel (product 65) beschermt en voedt parket en houten vloeren zonder te gaan plakken of kleven. Deze unieke was met authentieke eigenschappen en uitstraling verdiept ook de kleur en houtstructuur. Deze vloeibare was is zeer eenvoudig aan te brengen. 1 liter is goed voor ongeveer 25 a 50m2 en bij onbehandeld parket en houten vloeren is dit ongeveer 20 a 40 m².

Samenstelling
bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30%, aromatische koolwaterstoffen 5-15%, parfums

Gebruik
1) De ondergrond moet, ook bij nieuwe vloeren, volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Daarom de ondergrond eerst dweilen of moppen met HG "wasvloer reiniger" (HG product 66), zie de HG parket en houten vloeren in de was behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
2) Breng de was dun op met behulp van een wasverdeler, verdeel het gelijkmatig over het vloeroppervlak en wrijf het direct goed in. 
3) Eventueel oppoetsen met een schone, niet-pluizende (thee)doek, maar nog makkelijker is om hiervoor een elektrische boen/poetsmachine te gebruiken.

Waarschuwingen
• Ontvlambare vloeistof en damp.
• Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Inademing van damp vermijden.
• Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
• NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• GEEN braken opwekken.
• Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder