Test alert message!

HG vloeibare white wash meubelwas geeft de nerven en noesten van het hout een mooie witte tekening, het zogenaamde white wash effect. Deze kwalitatief hoogwaardige meubelwas beschermt daarnaast het hout ook tegen uitdroging, vuil en vlekken.

Samenstelling
bevat o.a.: alifatische koolwaterstoffen > 30%, aromatische koolwaterstoffen 5-15%, 
parfums

Gebruik
Verwijder oude waslagen eerst volledig met HG meubelwas remover en laat vervolgens de ondergrond goed drogen. Gelakte of geverfde meubels moeten eerst ontdaan worden van de lak- of verflaag, met behulp van bijvoorbeeld HG verf kracht afbijter en of goed schuren. Maak het meubel goed stofvrij. Voor gebruik HG white wash meubelwas eerst goed schudden en breng het product vervolgens dun en gelijkmatig op. Na ongeveer 15 minuten kan de was opgewreven worden. Indien meer white wash effect gewenst is, kunnen meerdere lagen aangebracht worden.

Waarschuwingen
• Ontvlambare vloeistof en damp.
• Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
• Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).
• Giftig voor in het waarter levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Inademing van damp vermijden.
• Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
• Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
• Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/Aarts/… raadplegen.
• Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder