Test alert message!

HG "vloerlijm-verwijderaar" is een extra sterke en supersnel werkende lijmverwijderaar, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige (resten) lijmen, zoals 
oplosmiddelhoudende-, oplosmiddelarme-, tapijt-, linoleum-, kunstharsdispersie-, PVC-, parket-, kurk-, tegel-, wand- en vloerbedekkingslijmen, alsmede tix en montagekit. HG  "vloerlijm-verwijderaar" bevat niet de zwaarmilieubelastende grondstoffen methyleenchloride en methanol. HG "vloerlijm-verwijderaar" kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. hout, metaal en beton) toegepast worden.

Gebruik
1) HG "vloerlijm-verwijderaar" vooraf op een onopvallende plaats op de ondergrond uitproberen. 
2) Vloerbedekking eerst in stroken snijden en oprollen. 
3) (Vinyl)vloerbedekking die zich niet laat lostrekken, moet eerst geperforeerd worden met een prikrol of soortgelijk gereedschap. De vloerlijmverwijderaar moet goed kunnen doordringen in de lijmlaag om deze te kunnen verwijderen.
4) Achtergebleven lijmresten rijkelijk insmeren met de HG "vloerlijm-verwijderaar" door middel van bijv. een kwast.
5) Na ca. 10-15 minuten de lijm afsteken met behulp van een plamuurmes.
6) Behandeling eventueel herhalen en zonodig inwerktijd verlengen. 
7) Vervolgens ondergrond goed naspoelen met water en laten drogen alvorens een nieuwe wand- of vloerbedekking aan te brengen.
Verbruik: 0.5 - 1.0 L/m2 (afhankelijk van lijmlaag en ondergrond)

Waarschuwingen
• Licht ontvlambare vloeistof en damp.
• Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
• In goed gesloten verpakking bewaren.
• Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder