Test alert message!

HG wasmiddel tegen stinkende sportschoenen verwijdert stank effectief uit sportschoenen, waardoor ze weer heerlijk fris gaan ruiken. Het product is geschikt voor sneakers, voetbal-, tennis-, jogging- en andere sportschoenen. Deze schoenen worden namelijk vochtig door het transpireren van de voeten. Na gebruik van de schoenen droogt het transpiratievocht op maar blijft er een zuur achter. Deze zogenoemde boterzuur produceert continue stankmoleculen, die vooral actief zijn als de schoenen gedragen worden en dus warm en vochtig zijn. Dus iedere keer als de schoenen gedragen worden, gaan ze erger stinken.

Samenstelling
Zuurstofbleekmiddelen >30%, Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, Anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten <5%, Enzymen (Protease, Amylase)

Gebruik
Voeg circa 250 gram (de helft van de pot) HG "wasmiddel tegen stinkende sportschoenen" toe aan hoofdwasmiddelbakje. Plaats de schoenen bij voorkeur in de speciale HG "waszak voor schoenen" en doe deze in de wasmachine. Stel het hoofdwasprogramma van uw machine in op 50 ºC (indien dit niet kan, dan de wasmachine instellen op 40 ºC) en kies voor een normale centrifugeersnelheid. Kies tevens, indien mogelijk, ook voor toevoeging van extra water tijdens het wassen/spoelen. Na het wassen kunt u de schoenen in de HG "waszak" laten zitten en deze drogen in de droogtrommel. Stel de droger indien mogelijk in op een vast tijdprogramma van tenminste 1 uur, omdat bij een automatisch programma de schoenen mogelijk niet droog genoeg worden. De schoenen kunnen uiteraard ook gewoon gedroogd worden.

Waarschuwingen
• Kan brand bevorderen; oxiderend.
• Schadelijk bij inslikken.
• Veroorzaakt ernstig oogletsel.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
• Draag oogbescherming.
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder