Test alert message!

HG Zilver snel glansdip


Wanneer zilver bestek of kleinere zilveren of verzilverde voorwerpen dof en donker geworden zijn, kunnen ze schoon gemaakt en op glans gebracht worden met het zeer snel werkende HG zilver snel glansdip. Al na 5 a 10 seconden onderdompelen krijgen de voorwerpen hun oorspronkelijke glans en kleur terug. Sneller kan niet!


Samenstelling

Bevat Alcohols: C12-16, Ethoxylated EINECS: 500-221.7, thioreum EINECS: 200-543-5


Gebruik

Dompel, eventueel met behulp van het bijgeleverde pincet, de voorwerpen in de vloeistof. Haal ze er na 5 a 10 seconden weer uit. Lange voorwerpen die niet geheel ondergedompeld kunnen worden, een keer omdraaien en nogmaals onderdompelen en vervolgens goed afspoelen met water.


Waarschuwingen
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Verdacht van het veroorzaken van kanker.
• Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
• Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): vertonreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• NA (mogelijke blootstelling: een arts raadplegen.
• Achter slot bewaren.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.


Fabrikant

HG International

Damsluisweg 70

1332 EJ Almere

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder