Kiwi Schoencreme parade gloss kleurloos

Samenstelling
Nafta (aardolie), met water stof behandeld zwaar; terpentijn olie.

Gebruik
Poets de schoen goed schoon. 
Product aanbrengen op de schoen en goed uitsmeren.

Waarschuwingen
Kan een allergische reactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Beschermende handschoenen dragen. Inademing van rook vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Fabrikant
SC Johnson Benelux 
Consumentenvoorlichting Nederland
Postbus 22 
3640 AA Mijdrecht

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder