Test alert message!
• 20° | 60° |
• Meer inhoud
• Film 100% oplosbaar

Product veilig gebruiken en bewaren.

Geschikt voor alle watertypen.

Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking.

Wasmiddel bestemt voor wasmachines.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Protease. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Product altijd in originele verpakking bewaren.

Ingrediënten: (Detergenten verordening (EC) no 648/2004): , 15-<30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - < 15% : zeep, < 5% : fosfonaten, zeolieten., Bevat ook : enzymen, parfums, citronellol, linalool, butylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder