Test alert message!

Roxasect Spuitbus tegen Vliegende insecten is werkzaam tegen muggen - Biocide 12671N

Snel en effectief
Langdurige werking 4 tot 6 weken

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van muggen in woon-, werk en andere verblijfsruimten.

Samenstelling
Natuurlijke pyrethrinen en piperonylbutoxide.

Gebruik
Sluit eerst deuren en ramen van de te behandelen ruimte. Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariapompen uitschakelen. Spuit vanuit het midden van de ruimte in de richting van de vier bovenhoeken. In totaal niet langer dan 1 seconden per 10 vierkante meter ruimte spuiten. Minstens 50 cm afstand houden van de wanden of voorwerpen. De ruimte na de behandeling 10 minuten gesloten houden, daarna grondig luchten.

Bijzondere gevaren
Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat pyrethrinen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Overige waarschuwingen
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. 
Houder onder druk, ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Spuitnevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of kleding vermijden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Na het werken met dit product handen grondig wassen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt van gevaarlijk of bijzonder afval.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder