Test alert message!
Tot 100% meer frisheid*
*In vergelijking met de geurconcentratie van vaste toiletblokken

Spaanse grapefruit**
**Synthetisch parfum.

Duo-actief wc reiniger + luchtverfrisser
Witte Reus Duo-Actief combineert het gemak van een vloeibare WC reiniger en een luchtverfrisser in één enkel product:
1 Het blauwe compartiment bevat reinigingselementen die kalk en ander vuil verwijderen en zo uw toilet hygiënisch schoon houden.
2 Het roze compartiment bevat een fris parfum dat spoelbeurt na spoelbeurt wordt verspreid.

1 - Klik de flacon in de houder vast.
2 - Hang de houder aan de rand van het toilet.

Opgelet: Druk beide compartimenten van de flacon stevig in de houder.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oog bescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bewaar deze verpakking voor verdere raadpleging van de gebruiksaanwijzingen.

Ingrediënten: Ingrediëntendeclaratie (646/2004/EC):, 15 - <30% anionogene oppervlakte actieve stoffen, <5% niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, Andere ingrediënten: parfums, limonene.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder