Witte reus kracht actief hygiene

Toiletblok met 4 actieve elementen
- Reinigend schuim - Reinigt uw toilet met elke spoelbeurt
- Langdurige bescherming - Voorkomt de vorming van vuil en kalkaanslag.
- Fris parfum - Verspreidt een aangename eucalyptus geur
- Hygiene - voor complete hygiene in het toilet.

Ingredienten
> 30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen
5 - <15% Niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen
< 5% Chloorbleekmiddelen
Parfums
Butylphenyl methylpropional
Limonene
Linalool

Gebruik
Hang de houder aan de rand van het toilet.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat tetramethyl acetyloctahydronaphtaleen. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen dragen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bij aanhoudende irritatie: een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. 
Inhoud/verpakking afvoeren volens de regels geldende in uw streek.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder