Test alert message!
• Zelfwerkende formule
• Hygiënisch schoon
• 100% glans
• Essentiële geurolie

100% ontkalker*
*Tot 100% ontkalkings-effect.

Oceaan**
**Synthetisch parfum.

Verfris je toilet met de heerlijke geuren van Witte Reus Kracht Actief Hygiëne & Glans WC Gel! Naast een heerlijke geur verwijdert deze wc gel kalkaanslag, roest en vuil zelfs onder water.

Gebruik het product alleen voor de binnenkant van uw toilet. Plaats de opening van de fles direct onder de rand van het toilet. Spuit de gel onder de rand en ga het toilet rond. Laat de gel een paar minuten inwerken en spoel het toilet door. Gebruik de toiletborstel bij hardnekkig vuil. Maak onmiddellijke spetters/vlekken op het toilet, WC-bril of elk ander gevoelig oppervlak schoon met water om beschadiging of verkleuring te vermijden.

Deze fles heeft een veiligheidsdop voor kinderen. Om de fles te openen: druk beide zijden van de dop in en draai deze naar links.
Om te sluiten: plaats de dop op de fles en draai tot de dop 'klikt'.

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Antigifcentrum: (B) 070-245245.

Ingrediënten: (648/2004/EC), <5%: niet ionogene oppervlakte actieve stoffen, Andere ingredienten: parfums.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder