Kracht actief WC Gel 100% Anti-kalk

De krachtigste Witte Reus toiletreiniger die gegarnadeerd zorgt voor een 100% kalkvrij toilet, dankzij de unieke 6x Effect formule:

- Ontkalkt
- Hygiene
- Verwijdert roest
- Verwijdert vuil
- Verfrist
- Actief onder water
* tot 100% ontkalkings-effect

Samenstelling
< 5% Ionogene oppervlakte actieve stoffen
Parfums

Gebruik
De gel aanbrengen, kort laten inwerken en dan spoelen.
Na gebruik de dop weer op de fles draaien tot u een klik hoort.
Gebruik het product alleen voor de binnenkant van uw toilet.
Veilig voor septische putten bij normaal gebruik.

Waarschuwing
Bevat zoutzuur: Vetamine ethoxylaat.
Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Buiten bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Na inslikken: de mond spoelen, geen braken opwekken.
Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken - de huid met water afspoelen/afdouchen
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiele schade te vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldende in uw streek.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder