Test alert message!
• Schoon + fris
• Turquoise water
• Hygiënisch schoon

Pacific*
*Synthetisch parfum.

Kleurt het water turquoise
Het eerste turquoise water toiletblok dat continu werkt met 4 actieve elementen:
1 Reinigt uw toilet tussen spoelbeurten door dankzij de krachtige turquoise water ballen
2 Voorkomt de vorming van kalkaanslag
3 Verspreidt een frisse geur
4 Voor hygiëne in het toilet

Hang de houder aan de rand van het toilet, direct in de waterstraal. Maak onmiddelijk spetters op toilet, WC-bril of elk ander gevoelig oppervlak schoon met water.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat EUCALYPTOL. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Bewaar deze verpakking voor verdere raadpleging van de gebruiksaanwijzingen.

Ingrediënten: Ingrediëntendeclaratie (648/2004/EC):, <5%: chloorbleekmiddelen, 5-15%: niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, >30% anionogene oppervlakte actieve stoffen, Andere ingrediënten: parfums, limonene.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder