Ambi Pur 3Vol morning startverpakking

Samenstelling
Citronellol, amyl cinnamal, citral, cyclamen aldehyde, geranyl acetate, 2,4-dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, rose ketone-4, hexyl cinnamal, benzyl salicylate, delta-damascone, ethyl methylphenylglycidate, hexyl salicylate, citrus aurantium dulcis oil, mentha viridis leaf oil, tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, limonene, coumarin, citrus, ext., hydroxycitronellal, litsea cubeba fruit oil, alpha-isomethyl ionone, isomenthone, P-menthan-7-ol, allyl 3-cyclohexylpropionate, geraniol.

Gebruik
Druk de 3 luchtjes tegelijkertijd in de houder. in het stopcontact doen (niet op de kop) en om de 45 minuten een heerlijk verrassend geurtje.

Waarschuwingen
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Beschermende handschoenen dragen. Bij contact met de huid: met veel water wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen. indien mogelijk; blijven spoelen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Geen braken opwekken. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Distributeur
P&G DCE bvba 
Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
Belgie

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder