Duchefa Ammonium chloride

Waarschuwing:
- Verzoorzaakt ernstige oogirritatie
- Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Na inslikken: Bij onwel voelen een antigifcentrum  of een arts raadplegen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder