Vuilnisbakverfrisser

- Neutraliseert slechte geuren
- Extra krachtig tegen sterke geuren
- Constante doeltreffendheid

Samenstelling
Bevat gedeeltelijk synthetische parfum (linalool) en bevat citral, geraniol, iso-eugenol, citronellol, limonenal (3 - (4-methyl-1-cyclohex-3-enyl) butanal), limonene.

Gebruik
Uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Mensen die overgevoelig zijn voor parfums dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.
Buiten bereik van kinderen houden.
Na het werken met dit product de handen grondig wassen. 
Beschermende handschoenen dragen in geval van niet-verzegelde capsules.
Voorkom lozing in het milieu. 
Bij contact met de huid: grondig met veel water en zeep wassen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 
Na inslikken: Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Fabrikant
Spotless Group Belgium BVBA
Bredabaan 885
2170 Merksem
België

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder