Citin groene aanslag verwijderaar

Verwijdert groene aanslag (wieren) en voorkomt nieuwe aanslag op tegels, muren en houtwerk.
Blijft maandenlang werkzaam.

Samenstelling
Werkzame stof: Didecyldimethylammoniumchloride.
Gehalte 45 g/liter
Toxicologische groep: kwaternaire ammoniumverbinding.

Gebruik
Uitsluitend gebruiken voor het verwijderen van groene aanslag.
1 liter per max. 200m2
Kindveilige sluiting: druk en draai.

Waarschuwing
Irriterend voor de ogen en de huid.
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet roken tijdens gebruik.
Aanraking met de huid vermijden
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig advies inwinnen.
Afval niet in de gootsteen werpen.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder