Mobilat wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van sportblessures en letsels door ongevallen, zoals kneuzingen en verstuikingen.

Geneesmiddel

Samenstelling
Werkzame stoffen:
Mucopolysaccharidepolysulfaat 2 mg
Salicylzuur 20 mg/gram

Hulpstoffen
Thymol
Glycerol
Stearinezuur
Wolvetalcoholenzalf
Myristylalcohol
Emulsifiërende cetostearylalcohol
Monoethanolamine
Isopropylalcohol
Gezuiverd water

Voordat u Mobilat gebruikt
Als u bij eerder gebruik van Mobilat of van salicylzuur en daarvan afgeleide stoffen overgevoeligheidsreacties hebt gehad, moet u dit preparaat niet gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding
Mobilat kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mits niet toegepast op grote oppervlakken.

Beïnvloeding rijvaardigheid en het bedienen van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Mobilat de rijvaardigheid beïnvloedt of de bekwaamheid om machines te bedienen en in de praktijk is dit ook nooit gemeld.

Waarop moet u verder letten?
Niet toepassen op beschadigde huidgedeelten (in wonden of zweren). Niet langdurig, op grote huidoppervlakken of onder afsluitend verband toepassen bij zuigelingen en kleuters of in geval van nieraandoeningen.

Aanwijzingen voor het gebruik
Eén- tot driemaal daags 5-15 cm crème (afhankelijk van de grootte van het letsel) op en rond het aangedane gebied aanbrengen en licht inmasseren. De crème kan ook onder verband worden toegepast. De behandeling behoeft in de regel niet langer dan enkele dagen tot een week te worden voortgezet. Als de klachten na 2 weken niet verdwenen zijn moet u uw arts raadplegen. Gebruik nooit geneesmiddelen langer dan 14 dagen zonder overleg met uw arts.

Bijwerkingen
In zeldzame gevallen kan zich overgevoeligheid voordoen in de vorm van irritatie of roodheid van de huid.

De behandeling moet dan worden stopgezet, waarna de verschijnselen in de regel snel verdwijnen.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Vergunninghouder
NeoCare B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur

08-2015

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder