Paracetamol/Vitamine C HTP 500/50 mg is een geneesmiddel in de vorm van een poeder voor drank, verpakt in sachets
 
Samenstelling:
De werkzame bestanddelen van het geneesmiddel zijn: 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C per  sachet.  De andere bestanddelen van het geneesmiddel (de hulpstoffen) zijn: aspartaam (E951), citroenaroma,  citroenzuur (E330), ethylcellulose (E462), saccharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551). 
 
Gebruik:
Volwassenen: 
Gebruik 1 sachet (= 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C) per keer. U mag maximaal 6 sachets (= 3000 mg paracetamol en 300 mg vitamine C) per dag gebruiken. 
De sachets zijn niet geschikt voor gebruik door kinderen. 
Tussen de opeenvolgende doseringen dient tenminste 4 uur te verstrijken.
Afhankelijk van het weer opkomen van de verschijnselen, zoals koorts en pijn, kan een volgende dosering worden toegediend. 

Wijze van innemen:
Schud de inhoud van het sachet in een glas of beker. Voeg vervolgens 150 ml warm water toe, roer goed en drink onmiddellijk na roeren. 
In geval u merkt dat Paracetamol/Vitamine C HTP 500/50 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 
Lees voor gebruik de bijsluiter.
 
Registratiehouder van het geneesmiddel: 
Healthypharm B.V. 
Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
 
08-2014

Lees voor gebruik de Bijsluiter! Paracetamol: waarvoor wordt het gebruikt? Paracetamol wordt gebruikt bij verschillende soorten pijn, hoofdpijn, migraine, koorts, griep, verkoudheid, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, oorpijn, artrose (versleten gewrichten), spierpijn, gewrichtspijn en menstruatieklachten. Paracetamol: hoe werkt het? Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Pijn is een alarmsignaal van het lichaam om aan te geven dat er sprake is van een verwonding. Paracetamol verhindert dat het pijnsignaal aan de hersenen doorgegeven wordt. Binnen een half uur na inname merkt u dat de pijn afneemt. Dit effect houdt drie tot zes uur aan. De zetpillen werken iets minder snel, ongeveer binnen een uur. De werking van zetpillen houdt acht tot twaalf uur aan. Een infuus werkt binnen vijf tot tien minuten. De werking van een infuus houdt vier tot zes uur aan. Paracetamol: wat zijn de bijwerkingen? Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Dit is bij Paracetamol bijna nooit het geval. De belangrijkste bijwerking is kans op leverbeschadiging. Zeer zelden (bij minder dan 1 tot 10 per 10.000 gebruikers) • Medicijnafhankelijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn kan ontstaan als u dit medicijn meer dagen wel dan niet tegen hoofdpijn gebruikt. Na enige tijd ontstaat de hoofdpijn als u het medicijn even niet slikt of later dan gebruikelijk. U kunt er zo afhankelijk van worden. • Overgevoeligheid voor Paracetamol. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en een enkele keer aan benauwdheid. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor Paracetamol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u Paracetamol niet opnieuw krijgt. • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek hebt (G6PD-deficiëntie). Dit medicijn kan dan bij u een ernstige bloedafwijking veroorzaken. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek! Raadpleeg uw arts als u te veel last hebt van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. Paracetamol en autorijden: Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen. Paracetamol en alcohol: Normaal gebruik van alcohol is geen probleem. Mensen die overmatig alcohol gebruiken hebben door Paracetamol meer kans op leverbeschadiging. Paracetamol bij zwangerschap: U kunt Paracetamol in beperkte mate gebruiken. Dit betekent niet langer dan een week achtereen en niet meer dan vier tabletten (2 gram) per dag. Het wordt in die dosering al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen, zonder nadelige gevolgen voor het kind. Hebt u meer dan vier tabletten per dag nodig, overleg dan eerst met uw arts. Hebt u langdurig Paracetamol nodig, bijvoorbeeld langer dan een week, overleg dan ook eerst met uw arts. Paracetamol: hoe gebruik je het? Hoeveel? Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter. Hebt u veel pijn, dan kan het nuttig zijn te beginnen met de maximale keerdosering genoemd in de bijsluiter. De keer daarna stapt u over op de gewone dosering wat meestal de helft is van de maximale. Houd u aan de doseringen in de bijsluiter: bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigen. U merkt niet meteen dat er sprake is van een overdosis. Neem daarom onmiddellijk contact op met uw arts als iemand te veel Paracetamol heeft ingenomen. Zorg dat kinderen niet bij de Paracetamol kunnen komen. Voor kinderen is vooral Paracetamoldrank verleidelijk door de zoete smaak. Hoe? Paracetamoltabletten: doe de tabletten eerst in een half glas water, laat dit even staan om ze uiteen te laten vallen en drink het dan op. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen. Paracetamolsmelttabletten: op de tong laten ‘smelten’ en daarna doorslikken. Paracetamolkauwtabletten: goed fijnkauwen en dan doorslikken met een half glas water. Paracetamolpoeders: een poeder oplossen in een glas leidingwater, omroeren en direct opdrinken. Doe nogmaals water in het glas om ook de resten in te nemen. Paracetamoldrank: omschudden voor gebruik. Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje, maatlepel of doseerspuitje. Paracetamolzetpillen: de zetpil in de anus inbrengen. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen. Bij kleine kinderen: laat het kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van het kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer één minuut). Paracetamolinfuus: het infuus wordt klaargemaakt en toegediend door een verpleegkundige of een arts. Een infuus zal meestal 15 minuten duren. Wanneer? Paracetamol werkt het snelst als u het op een lege maag inneemt. U kunt het echter ook met voedsel innemen. De werking treedt dan wat later in. Houd tussen twee opeenvolgende doses een tussenpoos van ten minste vier uur of meer aan, afhankelijk van de informatie in de bijsluiter. Paracetamol bij chronische pijnklachten: het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Dan houdt u de pijn het beste onder controle. Paracetamol bij migraine: neem dit medicijn meteen in als u een migraineaanval voelt opkomen. Het heeft dan het meeste effect. Hoe lang? Meestal is medicijn maar voor enkele dagen nodig. Gebruik het tot de klachten verdwenen zijn. Hebt u het medicijn zonder overleg met uw arts gebruikt? Neem dan in elk geval contact op met uw arts als u na vijf dagen nog altijd een pijnstiller nodig hebt. Paracetamol bij hoofdpijn. Gebruik dit medicijn alleen gedurende korte tijd. Hebt u al langer dan drie maanden vaak hoofdpijn, gebruikt u meer dan honderd pijnstillers per maand en hebt u meer dan vijftien dagen per maand hoofdpijn? Mogelijk wordt uw hoofdpijn juist door de Paracetamol veroorzaakt. Neem in dat geval contact op met uw arts voor een advies. Paracetamol bij migraine. Gebruik dit medicijn alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de vier en zestien uur. Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn hebt, of als de migraineaanvallen vaker dan twee keer per maand optreden. U kunt dan misschien beter een medicijn gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt. Paracetamol bij overige pijnen, zoals menstruatiepijn, artrose, spierpijn, spit en kiespijn: stop met het gebruik als de pijn verdwenen is of weer voldoende te verdragen is. Paracetamol bij koorts: gebruik dit medicijn alleen om hoge koorts (meer dan 39.5 ºC) te onderdrukken. Neem in elk geval contact op met uw arts als de koorts langer dan vijf dagen aanhoudt. Neem bij baby’s tot vier maanden contact op als het kind langer dan één dag koorts hoger dan 38 ºC heeft.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder