Wc eend chloorgel dikke bleek

Samenstelling
Chloorbleekmiddelen, anionogene en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%, parfums.

Gebruik
1. Zijvlakken dop induwen en tegelijkertijd draaien.
2. Spuit tot diep onder de rand en in de toiletpot.
3. 30 min. laten inwerken, grondig borstelen en doorspoelen.
4. Sluiten: dop op de fles draaien tot deze klikt.

Waarschuwingen
Bevat: Natriumhypochloriet, natriumhydroxide.
Gevaarlijk - veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oogbescherming  dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Fles niet navullen.

Fabrikant
Bolton Nederland BV
Antwoordnummer 86
4000 VB Tiel

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder