WC Tabs kracht actief - voor de afvoer:
- Verwijdert hardnekkig vuil, kalkaanslag en roest
- Reinigt en zorgt voor een perfecte hygiene
- Doeltreffend, zelfs waar de borstel niet bij komt
- Verspreidt een frisse citroen geur

Ingredienten
< 5% Anionogene oppervlakte actieve stoffen
Alfatische koolwaterstoffen
Parfums
Amyl cinnamal
Limonene

Gebruik
Voor regelmatig gebruik, gebruik 1 tablet per week.
Bij hardnekkig vuil of voor een grondige reinigen: laat 2 tabletten een nacht lang inwerken.
Naspoelen - Onnodig te borstelen of te schrobben.
Veilig voor septische putten.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking/etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Beschermende handschoenen dragen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Bij aanhoudende irritatie: een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. 
Inhoud/verpakking afvoeren volens de regels geldende in uw streek.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder