Skip to content
Meer dan 70.000 artikelen in jouw voordeel!

Mr Muscle Ontstopper (500ml)

500ml
Adviesprijs € 5.02 € 2.95
41% korting
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Mr Muscle® Kitchen & Bathroom Drain Gel is ontwikkeld voor een volledig verstopte afvoer. Het lost volledige verstoppingen op, dringt door in stilstaand water en heeft kracht van professioneel niveau. En een stuk goedkoper dan een loodgieter!
- Lost volledige verstoppingen op
- Dringt door in stilstaand water
- Professionele kracht

Ingredienten
<5% chloorbleekmiddelen, zeep amfotere oppervlakteactieve stoffen.

Gebruik
Lees de veiligheidsvoorschriften vóór u de dop verwijdert.
1. Verwijder de dop door deze omlaag te duwen en los te schroeven. Om de dop vast te draaien, omlaag duwen en stevig vastschroeven.
2. Draag beschermende handschoenen tijdens gebruik. Giet langzaam een halve fles in de gootsteen (als het water bijzonder langzaam wegstroomt of de afvoer volledig verstopt is, gebruik dan de hele fles). Veeg eventuele druppels van de fles en schroef de dop na gebruik weer vast.
3. Laat het product ten minste 15 minuten inwerken (voor het beste resultaat wacht u 30 minuten).
4. Spoel door met heet kraanwater, gedurende enkele minuten. Herhaal zo nodig stap 2-5.

Waarschuwing
Niet knijpen of hergebruiken, spetteren en/of gereedschap voor ontstoppen gebruiken. Voorzichtig openen. Niet gebruiken in toiletten of wasbakken met een afvalvernietiger. Vermijd gebruik op vergulde fittingen, versleten of beschadigd emaille of chroom. *getest in het laboratorium op badkamer verstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkigere verstoppingen, langer in laten werken.

Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen C12-18-alkyldimethyl-, N-oxiden.
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal mintuen; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na inslikken: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.

Fabrikant
SC Johnson Benelux consumentenvoorlichting Nederland.
Postbus 22
3640AA Mijdrecht


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Overige informatie over dit product

Merk
Mr Muscle
SKU
910876
EAN
05000204016109
EAN 2
5000204016109
EAN 3
5410101010573
Inhoud
500ml
Verboden België
Ja

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 74,95 € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 74,95 Gratis
België, besteding tot € 74,95 € 5,95
België, besteding vanaf € 74,95 Gratis
Duitsland € 5,95