Test alert message!
• Bewezen effectiviteit
• Past op alle Vapona apparaten
• Met vloeibare navulling

• Constante effectiviteit
• Effectief tegen muggen
• Bewezen effectiviteit

Het apparaat moet steeds in verticale positie staan zowel tijdens als na gebruik.
Voor het grote publiek.
Geschikt voor standaard ruimtes van maximaal 30m3 met gesloten ramen waar personen in verblijven.

1 Controleer of de spanning 230 V bedraagt.
2 Draai de dop van het flesje los en plaats het zodanig in het apparaat dat de wiek zich boven in het cilindrische gedeelte van de verdamper bevindt.
3 De verdamper zodanig in het stopcontact steken dat het apparaat steeds in verticale positie staat. De stekker heeft twee posities zodat hij geschikt is voor zowel verticaal als horizontaal georiënteerde stopcontacten.

Frequentie van de toepassing: 45 x 8u/nacht - Voorgeschreven dosering: 8u/nacht - Niet langer gebruiken dan 8 uur per dag om risico's voor mens en milieu te voorkomen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Niet gebruiken in ruimtes waar voedingsmiddelen bereid of opgeslagen worden. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• Het product met het apparaat buiten bereik van kinderen toepassen.
• Niet bedekken met een doek of ander materiaal.
• Raak de verdamper niet aan met de handen of een metalen voorwerp.
• Niet gebruiken in niet verluchte en/of te kleine ruimten (<30m3).
• Behandelde ruimten op regelmatige tijdstippen verluchten.
• Mag niet gebruikt worden in ruimten waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven.
• Niet gebruiken in ruimtes waar voedingsmiddelen bereid of opgeslagen worden.

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder