Test alert message!
• Effectiviteit bewezen


• Snel en effectief


• Bevat natuurlijke ingrediëntenWettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegende insecten in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.Doodt vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten. Deuren en ramen van het te behandelen vertrek sluiten. Bus goed schudden voor gebruik. Vervolgens vanuit het midden van de ruimte in de vier bovenhoeken spuiten. In totaal niet langer dan 1 seconde per 10m3 inhoud van de ruimte. Minstens 50cm afstand houden van wanden of voorwerpen. De ruimte na behandeling 10 minuten gesloten houden, daarna grondig luchten.Goed schudden voor gebruik.VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.GEVARENAANDUIDINGEN

Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Ingrediënten: Piperonylbutoxide 1,4% (CAS nr. 51-03-6) en pyrethrinen 0,2% (CAS nr. 8003-34-7).Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder