Test alert message!

Kaneel - Cinnamomum cassia

Kaneel heeft een versterkende en verwarmende werking bij kou. Bij lage temperaturen, maar ook bij innerlijke kilte. 
Het geeft steun aan ouderen en aan mensen die herstellende zijn van een ziekte. Het geeft een gevoel van welbehagen en activeert de fantasie en de creativiteit.

Samenstelling
Cinnamomum cassia (kaneel)
Herkomst: China

Gebruik
Ter verdamping, bij gebruik in basis/massageolie. 

Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

Waarschuwing
Schadelijk bij contact met de huid, veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
De mond spoelen, GEEN braken opwekken.
Voorkom lozing in het milieu.
Buiten bereik van kinderen houden.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder