Test alert message!

Palmarosa (Cymbopogon martinii)

Plant afkomstig uit India. 
Verheldert de geest. 
Vochtinbrengend.

Samenstelling
Palmarosa (Cymbopogon martinii)

Gebruik
In verdamping een of enkele druppels naar voorkeur.Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Bij aanhoudende irritatie een arts raadplegen.
Verwijderd houden van open vuur/vonken - niet roken.
Voorkom lozing in het milieu.

Gebruik
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder