Skip to content
Meer dan 70.000 artikelen in jouw voordeel!

HG Haarontstopper (450ml)

450ml
Adviesprijs € 9.79 € 7.61
22% korting
Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

In de badkamer zijn haren dé veroorzaker van verstoppingen in de afvoerleidingen van zowel de wasbak, de douche en het bad. Dit wordt dan nog eens verergerd door de zeepresten, huidvetten en tandpasta die daardoor vastgehouden worden. HG haar ontstopper is echter versterkt met kaliumhydroxide en maakt daardoor snel en effectief korte metten met deze haren en lost ze volledig op, evenals alle materialen die door de haren tegen worden gehouden.

Samenstelling
bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen,
chloorbleekmiddelen < 5%

Gebruik
1) Indien er water in de wasbak, douchebak of het bad staat dat
niet meer wegloopt, dit eerst zoveel mogelijk verwijderen 
2) Giet voorzichtig de gehele inhoud van fles 1 in de verstopte afvoer.
3) Giet daarna voorzichtig de gehele inhoud van fles 2 in de verstopte
afvoer en laat het geheel minimaal 1 uur inwerken. Hoe langer de
inwerktijd, des te groter de kans dat de verstopping maximaal wordt
opgelost. Indien mogelijk daarom toepassen voor het slapen gaan, zodat het de hele nacht kan inwerken.
4) Spoel na met een ruime hoeveelheid water.

Doosje rechtop vervoeren en bewaren

Waarschuwingen
• Schadelijk bij inslikken.
• Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
• Buiten bereik van kinderen houden.
• Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
• NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
• NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
• BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): vertonreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
• BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijl; blijven spoelen.
• Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v. 
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

Overige informatie over dit product

Merk
Hg
SKU
840080
EAN
08711577244798
Inhoud
450ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel je vragen via drogist@koopjesdrogisterij.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor je klaar.

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 74,95 € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 74,95 Gratis
België, besteding tot € 74,95 € 5,95
België, besteding vanaf € 74,95 Gratis
Duitsland € 5,95